Kemi

Hvad du kan forvente

Colorado Mesa University

Kemielever får et unikt perspektiv på sammensætningen, egenskaberne og reaktiviteten af de stoffer, der omgiver dem. Disse elever opnår problemløsningsfærdigheder, som kan anvendes i kemilaboratorier, i andre fag og i dagligdagen. Ved at have kemifakulteter med forskellige specialer (analytisk, uorganisk, fysisk, organisk og biokemi) har kemi-majorer mulighed for at lære om hvert af disse områder, og de får en bred vifte af forskningsmuligheder. De studerende bliver oplært i selvstændig brug af moderne instrumenter, herunder et 300 MHz kernemagnetisk resonansspektrometer med flydende kromatograf, et massespektrometer og et ICP-atomemissionsspektrofotometer. Programmerne afsluttes med to kurser, der er designet til at bygge bro mellem de studerendes kursusarbejde og deres indtræden på arbejdsmarkedet eller på en videregående uddannelse. I Advanced Laboratory syntetiserer eleverne viden fra forskellige kemiske discipliner og anvender den til at løse kemiske problemer på en praktisk måde. Vores kursus om kommunikation i kemiens verden er kombineret med vores kursus om avanceret laboratoriearbejde for at hjælpe de studerende med at udtrykke sig professionelt, når de søger og tiltræder deres nye stillinger.
besøge universitetet

Hvad studerende siger

"People care about you here. I'm just thankful for the opportunity to get to come here and experience this" - Hunter D.

Andre programmer, der kan interessere dig.